“Ja ljubim one koji ljube mene i nalaze me koji me traže.” Mudre izreke 8.17

“19. Moj je plod bolji od čista i žežena zlata i moj je prihod bolji od čistoga srebra.

 23 oblikovana sam još od vječnosti,

31. moja su radost djeca čovjekova.

32. Tako, djeco, poslušajte me…


33 Poslušajte pouku – da stečete mudrost i nemojte je odbaciti.
34 Blago čovjeku koji me sluša i bdi na mojim vratima svaki dan i koji čuva dovratnike moje.
35 Jer tko nalazi mene, nalazi život i stječe milost od Jahve.
36 A ako se ogriješi o mene, udi svojoj duši: svi koji mene mrze ljube smrt.”


Objavljeno

u

autor/ica

Oznake:

%d