” Otpadnik se siti svojim prestupcima, a dobar čovjek svojim radom.” mudre izreke 14.14