“Da, preglup sam da bih bio čovjek i nemam razbora čovječjeg. Ne stekoh mudrosti i ne poznajem znanosti svetih!” Mudre izreke, 30. 2,3