“… put koji vodi u Život…” i, ” … malo, koji ga nalaze!”, i, ” put koji vodi u propast i mnogi … koji njime idu” Mt.7.13,14

1 “Ne sudite da ne budete suđeni!
Jer sudom kojim sudite bit ćete suđeni. I mjerom kojom mjerite mjerit će vam se.
Što gledaš trun u oku brata svojega, a brvna u oku svome ne opažaš?


“Ne dajte svetinje psima! Niti svoga biserja bacajte pred svinje da ga ne pogaze nogama pa se okrenu i rastrgaju vas.”
“Ištite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se!
Doista, tko god ište, prima; i tko traži, nalazi; i onomu koji kuca otvorit će se.
Ta ima li koga među vama da bi svojemu sinu, ako ga zaište kruha, kamen dao?


11 Ako dakle vi, iako zli, znate dobrim darima darivati djecu svoju, koliko li će više Otac vaš, koji je na nebesima, dobrima obdariti one koji ga zaištu!”


12 “Sve, dakle, što želite da ljudi vama čine, činite i vi njima. To je, doista, Zakon i Proroci.”

13 “Uđite na uska vrata! Jer široka su vrata i prostran put koji vodi u propast i mnogo ih je koji njime idu.
14 O kako su uska vrata i tijesan put koji vodi u Život i malo ih je koji ga nalaze!”

Odgovori