O nama

“U ono vrijeme dovest ću vas kući,. u vrijeme naime, kada vas skupim, jer ću vam pribaviti čast i slavu kod svih naroda na zemlji.” Sef. 3.20. Biblija

Savršen zakon slobode, Apostolska služba
Perfect Law of Liberty, Apostolic Ministry

“A tko ponikne u savršen zakon slobode i uza nj prione, ne kao zaboravan slušatelj nego djelotvoran izvršitelj, blažen će biti u svem djelovanju svome.” Jakovljeva poslanica, 1:25

“But he who looks into the perfect law of liberty and continues in it, and is not a forgetful hearer but a doer of the work, this one will be blessed in what he does.” James 1:25
*  *  *

Služba “Savršen zakon slobode”, je nastala iz apostolske službe koju sam primila.
Kako se zna, apostole postavlja crkva, ili dobiju direktan poziv od Isusa Krista. Za ovu sam službu primila direktan poziv.
Nivo ove apostolske službe je, nadapostolstvo. A to znači, apostol nad apostolima.
Nadapostolski nivo apostolske službe, moguć je iz dva razloga. Prvi je, da su neki apostoli vremenski prethodili svojom službom drugim apostolima, ili ih po širini geografskog područja zadanog kroz službu, zahvaćaju.
Drugi razlog za nadapostolski nivo, je da nadapostol nosi učenje koje dubinom ili visinom otkrivenja, nadilazi učenja ostalih apostola.
Apostolska služba koju sam dobila, nadapostolskog nivoa, donosi adekvatnu zaštitu vjernicima u ovom zadnjem vremenu. I ona je sveobuhvatna i na nivou svijeta.
Ona je potkrijepljena i omogućena Božjim obećanjem: “Otvorio sam pred tobom vrata, koja nitko ne može zatvoriti…”, i Njegovom zakletvom “Života mi moga…”. Opskrbljena je Božjim otkrivenjem, znanjem, obećanjem pomoći “za molitve u ovom svetištu” istinskog ucenja .

Dakle, svim potrebnim i na nivou za ovo vrijeme.

rainbow-loic-

Danas je potrebno, kako kaže Biblija “odbacite zadnji dio zloće”, zadnji dio laži, zadnji dio koji nas drži prikovanim za religije i svijet. Ono što je do sada prolazilo, naš kompromis sa svijetom, sve će manje, hodajući ovim putem, moći proći.

Savršen zakon slobode je, kada znamo i vršimo Božju volju za naš život. I samo tako mi imamo potpunu zaštitu i sigurnost, da ćemo taj put završiti u Kristu.
Ova apostolska služba je upravo zato tu, da upozori, pomogne, unaprijedi naše znanje, vjeru…, a da bi se mogli nositi sa novim i jačim izazovima koje stavlja današnje vrijeme na naš put, i potom nastavili koračati sigurnim korakom, po putu suprotnom od svijeta, u istini i sa životom Isusa Krista.

Apostol Marijana

__________________________________________________________

                             Kontakt / Contact

%d