PSALAM 19 (18) Jahve – Sunce pravde

2 Nebesa slavu Božju kazuju,
naviješta svod nebeski djelo ruku njegovih.
3 Dan danu to objavljuje,
a noć noći glas predaje.
4 Nije to riječ, a ni govor nije,
nije ni glas što se može čuti,
5 al’ po zemlji razliježe se jeka,
riječi sve do nakraj svijeta sežu.

 

%d