Gala Galerija

Pozitivna umjetnost

https://www.galagalerija.com

Kupovinom slika, ili drugih produkata iz Galagalerije, idu dijelom i prilozi Filadelfijskoj crkvi.

Prilozi idu direktno, podacima dobivenim kontaktom, Gala galerije i Filadelfijske crkve.